Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

ข้อมูลชาวเขาเผ่าต่างๆ

อาข่า (Akah) หรือ อีก้อ

อาข่า (Akah) หรือ อีก้อ

ประวัติความเป็นมา ชาวอาข่า หรือ อีก้อ หรือ ข่าก้อ อาศัยอยู่ในมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนาและไกวเจา เมื่อถูกรุกรานจึงทยอย กันอพยพลงใต้ ไปยังแคว้นเชียงตุง พม่า  แคว้นหัวโขง และแคว้นพงสาลี ในลาว  บ้านหินแตกปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย  เมื่อกว่า 80 ปีมาแล้ว

ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ

ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ

ความเป็นมา ลาหู่ หรือ  มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอำเภอแม่จัน  เชียงแสน  เชียงของ  เวียงป่าเป้า แม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอฝาง  อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ม้ง

ม้ง

ประวัติความเป็นมา ม้ง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณ ประมาณ พ.ศ. 2400 โดยมีสองกลุ่มได้แก่ ม้งน้ำเงินและม้งขาว ไม่ชอบให้เรียกว่าแม้ว

ดาราอั้ง (Dara-ang) หรือ ปะหล่อง

ดาราอั้ง (Dara-ang) หรือ ปะหล่อง

ประวัติความเป็นมา ปี 2527 ชาวปะหล่องกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงโปรดเกล้าให้อาศัยบริเวณบ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่   ภาษา ชาวปะหล่องมีภาษาพูดเป็นของตนเอง

จีนยูนาน (Chainese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

จีนยูนาน (Chainese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมา ชาวจีนจากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอนใต้กับเมือง ต่างๆในรัฐฉาน   ล้านนา และพม่า มีชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่า  “ฮ่อ”  หมายถึงชาวจีนซึ่งอยู่ที่มณฑลทางใต้ของจีน พม่า เรียก จีนภูเขา ชาวจีนที่ส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นคนไทยหรือคนล้านนารู้จักกันดีว่าเป็น

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมา ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศจีน และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464 ถูกกดดันทางการเมือง การปกครอง และขาดแคลนที่ดินทำกินในพม่า ชาวลีซอจึงได้อพยพเข้ามา

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

ประวัติความเป็นมา ชาวเมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี จีนเรียกขานว่า เย้า  แปลว่า ป่าเถื่อน“เมี่ยน”เป็นชื่อที่ทางราชการตั้งให้ หรือบางครั้งจะเรียกว่า“อิ้วเมี่ยน” แปลว่ามนุษย์  การอพยพโยกย้าย  ของเผ่าเมี่ยน 12 สกุล ลงมาทางใต้ประมาณศตวรรษที่ 15 -16 เข้าสู่เวียดนาม ผ่านลาว

ไทใหญ่

ไทใหญ่

ประวัติความเป็นมา ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “ไต” พม่าเรียกว่า “ ชาน” หรือ “ ฉาน “  ชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเขตประเทศจีน เรียกตนเองว่าเป็นไทเหนือด้วยถือว่าอาศัย อยู่ทางเหนือของแม่น้ำคง (สาขาของแม่น้ำสาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญ่ในพม่า ว่าเป็นไทใต้  ในประเทศไทย มีชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาอาศัย

คะฉิ่น (Kachins)

คะฉิ่น (Kachins)

คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “ จิ่งเผาะ ” อพยพจากรัฐฉานประเทศพม่า เฉพาะกลุ่มคะฉิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เข้ามาทางดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไปอยู่ที่ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ. เชียงราย แล้วอพยพมาอยู่ที่  บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย  บ้านใหม่พัฒนา อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ คะฉิ่นมีความใกล้ชิดกับไทใหญ่

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมา ชาวกะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุด ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สะกอ หรือยางขาว หรือ ปากกะญอ เป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด โป หรือ โพล่ อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ปะโอ หรือ ตองสู และบะเว

Advertisements

ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: