Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

เสียงเรียกวัฒนธรรม

วัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่มีในปัจจุบันเลือนลางหายไปไหนหมด ทำไมเหลือแต่ชื่อแม้แต่คนกะเหรี่ยงก็หายไปด้วย ทุกคนไปไหนกันหมด หากจะกล่าวไปแล้ววัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่มีอยู่เดี๋ยวนี้หายไป โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในเมือง แม้แต่ภาษาตนเองยังไม่ได้พูดเลยถึงแม้บางคนรู้ ก็ไม่รู้จนหมดหรือบางคนรู้ก็ไม่อยากจะใช้ อีกไม่นานกะเหรี่ยงก็คงจะหายไป คงเหลือไว้แต่ชื่อชนเผ่าเท่านั้นจริงไหมทุกท่าน

หากวันนี้คุณบอกว่าตัวเองเป็นกะเหรี่ยง คุณลองถามตัวเองว่าคุณรู้ภาษากะเหรี่ยงมากแค่ไหน และคุณกล้ายอมรับตัวเองมากน้อยแค่ไหน คุณกล้าที่จะยอมรับตนเองและเปิดเผยตัวเองหรือเผยแพร่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงให้คนอื่นยอมรับความเป็นกะเหรี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

หากคุณยังยอมรับความเป็นกะเหรี่ยงในตัวคุณเองไม่ได้แล้ว สังคมไหนจะยอมรับความเป็นกะเหรี่ยงของตัวคุณเองได้ล่ะ ลองคิดดูสักวันหนึ่งเราเหลือแต่ชื่อกะเหรี่ยง พวกเราจะเป็นอย่างไร? ในอดีตเครื่องดนตรีของเผ่าได้กำลังสูญหายไปจากวิถีชีวิตสังคมของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ แม้แต่เพลงพื้นบ้านดั้งเดิมที่เรียกว่า “ธา” ก็กำลังจะสูญหายไปเช่นกัน ธาคือลำนำที่บอกถึงเรื่องราวที่ครอบคลุมวิถีชีวิตกะเหรี่ยงทั้งหมด ทั้งตำนาน, ความเชื่อบทสอน, โลกทัศน์, ปรัชญา, ความรัก รวมไปถึงการเกี้ยวพาราสีของคนหนุ่มสาว กล่าวกันว่า ธามีจำนวนมากกว่าใบไม้ในโลกถึงสามเท่า กะเหรี่ยงมีความสามารถในการร้องเพลง ซึ่งเป็นการร้องที่มีแบบแผนมีการกำหนดชนิดของเพลง เพลงใดควรร้องงานอะไร เป็นต้น

โลกใบนี้คงลืมสิ้นซึ่งความเป็นกะเหรี่ยง ถ้าเราไม่มีวัฒนธรรมทางภาษาบ่งบอกถึงความเป็นกะเหรี่ยง เยาวชนกะเหรี่ยงที่น่ารักทั้งหลาย เราจงร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงไว้เถิด เพื่อโลกจะได้ไม่ลืมความเป็นกะเหรี่ยงหรือความเป็นคุณ กลไกทางวัฒนธรรมใดหากไม่มีแล้ว จะอยู่รอดและรักษาเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างไร วัฒนธรรมประเพณีเป็นมรดกอันล้ำค่า ในชนใดไร้ซึ่งวัฒนธรรมในชนนั้นก็ไร้ความเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์

Advertisements

« กะเหรี่ยง (Karen)


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: