Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

ชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล

ชุมชนและประชาชนบ้านกองก๋อยเป็นการเอง น่ารักค่ะ อยู่ด้วยการแบบพี่น้องแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยการค่ะ

Advertisements

« องค์การบรหารส่วนตำบลกองก๋อย


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: