Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

วัฒธรรม ภูมิสังคม ประเพณี และภูมิอากาศ

การ นับถือศาสนาของชาวบ้าน ชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่าลั๊วะ จะมีวัฒนธรรมและประเพณีเหมือนกับชาวเหนือโดยทั่วไป ส่วนชาวกะเหรี่ยง จะมีหมอผีประจำหมู่บ้าน สำหรับพิธีต่างๆ ซึ่งชนในหมู่กะเหรี่ยงจะให้ความนับถือมาก แต่ตอนนี้ชนผาวกระเหรี่ยงบางคนได้หันไปนับถือคริสต์แทนเนื่องจากในหมู่บ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและได้มีชาวต่างชาติได้เข้าไปใช้ชีวิตเผยแพร่ ทำให้พวกชาวเขาคิดผิดว่านับถือพุทธนั้นเสียค่าใช้จ่ายเยอะเวลาทำพิธีต่างๆๆ อีกอย่างไม่มีผู่ใดเ้ข้าไปเผยแพร่ศาสนาพุทธหรือไม่มีวัดในหมู่บ้านพวกเขาซึ่งอยู่ใกลจากตำบลที่มีวัดทำให้ลำบากในการเดินทาง ทำให้ชาวกระเหรี่ยงบางคนหันไปนับถือศาสนาคริสต์แทน

ภูมิอากาศหน้าหนาวอากาศจะหนาวจัด ชาวบ้านจะนั่งผิงไฟเผาข้าวหลามนั่งผิงแดดในยามเช้า (จับกลุ่มคุยกัน) สภาพอากาศรอบๆสวยงามไม่ต่างจากเยอรมันค่ะ
แหล่งวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้า การจักสาน เช่น กระบุงใส่ข้าว กระด้ง สุ่มไก ฯลฯ

20120117-173219.jpg

Advertisements

« องค์การบรหารส่วนตำบลกองก๋อย


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: