Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตำบลกองก๋อย

นี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านชาวบ้านแม่แพค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านกองก๋อยของเรา

การดำเนินชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่แตกต่างจากคนไทยที่สามารถเห็นได้ชัดอีกอย่างคือประเพณีการแต่งงาน ที่ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายไปสู่ขอรวมทั้ง จัดเตรียมจัดงานและทอชุดแต่งงานของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเพื่อใช้ในวันแต่งงาน เจ้าบ่าว เจ้าสาวจะใส่ชุดสีแดง ฝ่ายเจ้าสาวจะโพกผ้าบนหัวสีแดงหรือสีขาว พิธีการจัดงานแต่งงานจะจัดทั้งที่บ้านเจ้าสาวและเจ้าบ่าว ซึ่งต่างจากประเพณีการแต่งงานของคนไทยที่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายไปสู่ขอและจัดเตรียมพิธีการแต่งงานทุกอย่าง

อาหาร ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะรับประทานข้าวจ้าวที่ปลูกบนภูเขาแล้วนำมาตำในครกก่อนนำไปต้มเพื่อทำอาหาร อาหารที่นิยมรับประทานเรียกว่า “ต่าโยเผาะ” (คนไทยเรียก “ข้าวเบ๊อะ”) มีลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือแกงคั่วของคนไทย โดยจะมีส่วนผสมพวก หมู เนื้อ ไก่ และผักต่าง ๆ ตามโอกาส ลงไปในข้าวที่ต้มไว้ ปรุงรสด้วยเกลือ และพริกป่น รับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกับข้าวอีก

ส่วนที่อยู่อาศัยนิยม ปลูกบ้านไม้ชั้นเดียว ตัวบ้านทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือใบตอง ส่วนใหญ่บ้านหนึ่งหลังจะมีเพียง 1 ห้องนอน ตรงกลางตัวบ้านมักจะมีเตาไฟไว้ เพื่อทำกับข้าว และอาศัยนอนเพื่อรับความอบอุ่นจากเตาไฟในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังสร้างยุ้งฉางข้าวไว้มุมใดมุมหนึ่งของตัวบ้าน

ภาษาพูดของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เรียกว่า “ภาษากะเหรี่ยง” คำพูดที่เรามักได้ยินหรือนิยมพูดกัน เช่น ออต๊ะ ซูหลอ = กินข้าวกับอะไร , อ่อเม = กินข้าว , อ่อที = กินน้ำ, หลู่ที = อาบน้ำ และแสดงความขอบคุณด้วยคำว่า ตะบรึ๊ และตะบรึ๊โด้มะ = ขอบคุณมาก ๆ ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ คือ ศาสนาคริสต์ แต่บางส่วนที่อยู่บนภูเขาสูง ๆ จะนิยมการนับถือผี

    การแต่งกายชาวกะเหรี่ยงนิยมแต่งชุดสีต่างๆตามวัย เด็กๆจะแต่งชุดสีสดใส สีแดง สีฟ้า และวัยรุ่นนิยมคือชุดสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวพรมจันทร์ วัยผู้ใหญ่ วัยชรานิยมแต่งชุดสีดำ เป็นต้น

  • หมอกควัน ที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีอากาศแห้งแล้งสาเหตุมาจากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงทำการเผาป่า ถางป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย การทำไร่เลื่อนลอย บนภูเขา ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง คนหนึ่งจะมีที่สำหรับทำไร่ คนละ 3 – 4 แห่ง เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกพืชจนครบ พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีอาชีพหนึ่งที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากก็คือการทำเครื่องเงินซึ่งช่างที่มีฝีมือจะสืบทอดเอกลักษณ์การทำลวดลายเครื่องเงินในแบบฉบับของตนและสืบทอดกันทางสายเลือดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงเริ่มอพยพมาอยู่พื้นที่ราบจำนวนมาก เนื่องจากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเป็นผู้ที่มีความอดทน และขยันขันแข็ง อดทน โดยไม่ได้จ้างคนงาน จากเดิมที่ถางป่าเพื่อทำไร่ แต่เมื่อเก็บเงินได้เพียงพอก็จะซื้อที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จากคนไทยที่อยู่พื้นราบในขณะที่คนไทยต้องเป็นฝ่ายอพยพขึ้นไปอยู่บนภูเขาแทน

จากวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่ไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยง ชาวเขา ชาวเรา คนเราทุกคนนั้นต่างเกิดมาบนพื้นดินและโลกใบเดียวกัน เราทุกคนสามารถเป็นเพื่อน และเป็นมิตรกันได้ อีกทั้งอาจนำวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีๆ ที่เราแตกต่างกันมาลองปฏิบัติได้เช่น ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นำเอาความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะทำให้มีเพื่อนมีมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ คน ส่วนคนไทยเองก็นำเอาความอดทน ความขยันขันแข็งของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมาเป็นแบบอย่างในการทำงาน นำเอาชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อาจจะทำให้คนไทยอย่างเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณชาวเขาจริง ๆ

“ตะบรึ๊ โด่มะ”

Advertisements

« องค์การบรหารส่วนตำบลกองก๋อย


One response to “วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตำบลกองก๋อย

  1. gonggoiciy พูดว่า:

    I like it…..

ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: