Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

เกี่ยวกับตำบลกองก๋อย


บ้านกองก๋อยเป็นหมู่บ้านห่างใกลความเจริญเมื่อยี่สิบปี่ก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มี่การพัฒนา แต่ตอนนี้เด็กรุ่นหลัง ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นก็กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองและความเป็นอยู่ก็ ดีขึ้นบ้าง แต่บางหมู่บ้านในตำบลอย่างเช่นหมู่บ้านชาวเขา เขายังต้องการความช่วยเหลือซึ่งการศึกษายังด้อยมากและรัฐบาลก็แทบจะมองไม่ เห็นพวกเขาเหล่านี้บางพื้นที่ยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้และที่สำคัญถนนยังแย่เหมือนเดิมกี่ปีกี่ชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายห่างใกลความเจริญ ก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องง้อใคร

Advertisements
%d bloggers like this: