Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

ไทยใหญ่ที่มาทำงานในเมืองไทย

ถึงแม้ว่าประชาชนชาวไทยใหญ่ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นคนอพยพหนีภัยทางการเมืองที่กดข่มข่มเหง และภัยจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐฉานที่มีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างเช่น ประชาชนพม่า และกระเหรี่ยง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลลี้ภัย และมีที่พักพิงเป็นหลักแหล่งก็ตาม แต่ชาวไทยใหญ่มิได้ถูกยอมรับว่าเป็นบุคคลลี้ภัยเช่นเดียวกับชนกลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีที่พักพิง แต่ทางรอดของประชาชนชาวไทยใหญ่ก็ยังคงเป็นประเทศไทยอยู่นั่นเอง เนื่องจากไม่มีที่พักพิงเป็นการเฉพาะ เพื่อเอาตัวให้รอด และสามารถอยู่ได้ จึงทำให้ประชาชนชาวไทยใหญ่จำนวนมากที่อพยพหนีภัยเข้ามาพึ่งพิงประเทศไทย ต่างต้องแยกย้ายกันหางานทำตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำงานรับจ้างมีทุกสาขาอาชีพ เช่น งานเฝ้าสวน เฝ้าไร่ งานก่อสร้าง งานทาสี งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานตามโรงงานต่าง ๆ งานส่งของ งานประโมง งานบริการในร้านอาหาร กระเป๋ารถ งานกรีดยาง งานอาบอบนวด งานหญิงงามเมือง งานนักร้องในร้านอาหาร-คาเฟ่ งานเจียรไนเพชรพลอย งานออกร้านขายของ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครมีญาติหรือคนรู้จักตรงไหนก็จะไปที่นั้น สำหรับเงินค่าตอบแทนนั้น ถ้าเป็นต่างจังหวัดทางภาคเหนือจะได้รับประมาณเดือนละ 1,000 – 2,000 บาท ภาคตะวันออก และภาคใต้ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท กรุงเทพฯ จะได้รับเดือนละประมาณ 2,000-6,000บาท

Advertisements

« ไทยใหญ่


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: