Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

ประกวดธิดาดอย

บน ธันวาคม 14, 2011

การประกวดชุดนี้สวยงามมากค่ะบอกตรงๆๆไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อน ซึ่่งการนำชุดชาวเขามาแปรสภาพนางงาม Amazing Thailand. ค่ะ


ขอบคุณรูปภาพสวยๆๆจากท่าน อบต ค่ะ


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: