Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

ระลึกถึงเพื่อนและครูจากโรงเรียนบ้านแม่แพตำบลกองก๋อย

บน มีนาคม 26, 2012

ฝากถถึงครูทุกท่านนะคะขอบคุณมากมายจริงๆที่ยอมสู้อดทนเพื่อเด็กน้อยตาดำๆขอบุณจริงๆค่ะพวกเขาเปรียบเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: